กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 73 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มเป็น

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  คือ โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขวัญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ที่ทำการตำรวจชุมชนไผ่ล้อม จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 2

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเครนกระเช้า
    จำนวน 1 คัน